Boudelo

 

De naam Boudelo, die uit twee delen bestaat, kan als volgt worden verklaard: Bouden, vleivorm op -in, afgeleid van Boudewijn (Boudewijn I van Constantinopel, graaf van Vlaanderen), en lo een bosje op een zandige, hoger gelegen plek.
Wanneer de Moervaart een bocht van 90 graden naar links maakt, passeert Klein-Sinaai aan je rechterkant, een kleine deelgemeente van Stekene. In 1197 vestigde Boudewijn van Boekel zich in dit gebied. Hij stichtte er de Boudelo-abdij die het gebied van de “moeren” en de “sompelingen” van de Durme zou opwaarderen. Het gebied was toen een deel van Sinaai, maar ging onder de hoede van Boudelo, een eigen leven leiden en kreeg de naam Klein-Sinaai. Toen de abdij in 1578 werd verwoest tijdens de beeldenstorm, werd zeer snel een kapel “Onze Lieve Vrouw van den Elsbos” opgericht (1636) die de basis werd van de parochie. De opgravingen op de plaats van de vroegere abdij bewijzen tienduizend jaar bewoning. Een monument en de Boudelo-hoeve herinneren nog aan de abdij. Ook het verhaal van Reynaert de Vos, die overal in het Waasland zijn sporen naliet, kent hier zijn oorsprong. Meer en meer wordt de lekenbroeder Willem van Boudelo - “Willem die Madoc maecte” - als auteur van het Reynaertverhaal naar voren geschoven.

 

Boudelo in detail ontdekken? www.boudelo.be

 

Een ploeg van het VRT-programma 'Iedereen Beroemd' kwam een reportage maken over de manier waarop we de Boudelo-abdij in het landschap uittekenden. Met een drone, of quadcopter, vloog Niek Hombrouckx boven de wei waar ooit de abdij stond, en zo werden de abdijcontouren prachtig zichtbaar. Eerst hadden we deze nauwkeurig afgemaaid uiteraard.

 

In april organiseerde het Genootschap van Boudelo een trappistenavond. De opbrengst gaat integraal naar het nieuwe boek van Rob Baetens. Het boek zal door het Genootschap worden gepromoot en telt maar liefst 236 blz.
De abdij van Boudelo is van de landkaart geveegd, maar blijft even mysterieus als de verzonken wereld van Atlantis. De geest van Boudelo leeft voort en inspireert…
Na het eerste boek over De Schat van Boudelo uit 1997, kon een vervolg niet uitblijven.
Schrijver Rob Baetens, Isabelle Van Overtvelt en Tony De Wilde van het Boudelogenootschap gaven afgelopen zondag het startschot voor de campagne.
Het boek wordt voorgesteld op vrijdag 12/06/2015 om 20u00 in de bib van Stekene. Iedereen is welkom.

Geheime gangen in Klein-Sinaai

Indien we de onderaardse gangen, die in de sagen van ons land verwerkt zitten, in kaart zouden brengen, dan zou de kartering ons de indruk geven, dat het net van ondergrondse wegen een van zijn grootste uitbreidingen vindt in het Land van Waas, en dat het plaatselijk zwaartepunt ervan te zoeken valt rond de Abdij van Boudelo. Van 1971 tot 1986 ondernam Alfons De Belie opgravingen op de site van de abdij van Boudelo te Klein-Sinaai. Er was ook een opgraving op Coudenborm, dat bij de abdij behoorde. Vele bewoners vertelden over de geheime gangen en verborgen schatten.
Tot ieders verbazing werden de resten van geheime gangen gevonden...

Boudelo opnieuw bekeken:
De lang verwachte academische lezing op 24 oktober van professor Wim De Clercq kon op heel belangstelling rekenen uit Klein-Sinaai en daarbuiten.
Onderwerp was de geschiedenis van de abdij,de recente bodemonderzoeken die in 2011 en 2012 werden uitgevoerd en de archeologische vondsten die daaruit voortkwamen. In het nieuwe boek 'Monnikenwerk' wordt het hele verhaal tot in detail uitgespit. Wie de tentoonstelling niet bezocht , kan in bovenstaand filmpje een idee krijgen van wat werd uitgelegd.

Pagina 1 van 7

Tweets

Nieuw boek over de oorsprong Klein-Sinaai en de Boudelo-Abdij is een prachtexemplaar dat je zeker moet hebben! http://t.co/6fXO29YYHb
Prachtige ochtend langs de Stekense Vaart http://t.co/sj0sXLmRoC
Vandaag reeds de eerste inschrijving voor de halloweentocht ontvangen. Het Halloweenteam kan er weer invliegen. http://t.co/kkFh9vvs9S
Follow Klein-Sinaai on Twitter
© 2019 Tony De Wilde. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.