september 24, 2020

Het Pannenhuis - de Jongensschool

Naast de kloosterschool was een andere school in de Pannenhuisstraat deze van ‘Het Pannenhuis’.  Vanaf 1840 werd in dit huis, wat toen nog ‘Het Pannenhof’ werd genoemd, reeds godsdienstonderricht en zondagsschool gegeven.

Het Pannenhuis (in de onmiddellijke buurt van de 'Zeven Linden') dateert van 1678. Het werd betrokken door 'eerwaarde paters van Boudelo' die er een ganzenkwekerij in oprichtten. Benevens hun monastieke bezigheden stonden zij ook in voor het plaatselijk onderricht dat eigenlijk niet van die orde was, als kon men toen reeds spreken van een heuse dorpsschool.  Gaandeweg geraakte de ganzenkwekerij op de achtergrond  en gingen de onafhankelijke priesters zich nog uitsluitend met het onderricht bezighouden. Dat duurde tot het gebouw eigendom werd van de gemeente in 1840. Toen werd het ingericht als gemeenteschool.

Mevrouw Anna Boyé schonk in 1842 het hof aan de kerkfabriek van Sinaai.  In 1856 werd het huis verkocht aan de gemeente Sinaai, om er van dan af volwaardig onderwijs te kunnen geven.  Nadat het niet meer bruikbaar was als schoolgebouw, werd het later gebruikt als stal.

Tot 1950 werd er school gelopen, doch mede door grotere mogelijkheden in de onmiddellijke omgeving, meldden zich op de duur geen kinderen meer in het Pannenhuis en de gemeente het goed vond dat het aan particulieren werd overgedragen. De laatste in de rij was André Meuleman.

Ongeveer midden de jaren tachtig volledig werd afgebroken.

© 2019 Tony De Wilde. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.