Koudenbornmolen

De "Koudenbornmolen" of "Boudelomolen" en ook "Sterremolen" geheten, was een houten korenwindmolen die aanvankelijk eigendom was van de abdij van Boudelo te Klein-Sinaai (Stekene). Hij werd rond 1200 opgericht en werd in 1417 als Coudenbornmolen vermeld. Van de molen bleven  pachtcontracten bewaard voor de molen uit de periode 1559-1585. De staakmolen werd in 1948 gesloopt. De bijbehorende vroegere rosmolen werd nog een tijd lang elektrisch aangedreven (thans vervangen door garage).

Het vroegere molenaarshuis bestaat nog en is opgenomen in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed. Het is heden ingericht als restaurant zogenaamd "'t Molenhof" Gelegen bij de verdwenen Koudenbornmolen naast de Moervaart en ten westen van het zogenaamde "Hof van Koudenborn" (Heirweg 59).Achterin gelegen zuidelijk georiënteerd vroeger molenaarshuis met rechts aansluitende star: in de jaren 1982-'84 aangepast, gerenoveerd en rechts uitgebreid met een nieuwbouw, ook op de plaats van de vroegere haaks ingeplante schuur. Links zijgevel bewaart twee kleine vensters met zandstenen negblokken van het oorspronkelijk huis. Op de Noordwestelijke-hoek behouden overwelfde kelder met rode tegelvloer. Deels originele houten zoldering met kinderbalken op moerbalken.

 

Collectie
Verdwenen Belgische Molens
Naam: Sterremolen, Boudelomolen, Koudenbornmolen
Ligging: Heirweg 25, 9180 Moerbeke-Waas
Type: Staakmolen met open voet
Functie: Korenmolen
Bouwjaar: ca. 1200
Verdwenen: 1948, sloop
Historische achtergrond:
In 1200, dus zeer kort na de stichting, schonk graaf Boudewijn van Constantinopel de monniken 40 hectare vruchtbare akkergrond en weiden, de Coudenbornmolen met sluis en moergrond, een vijver, bossen en vrijstelling van tienden. De graaf probeerde door het schenken van nog te ontginnen gronden economische maatregelen tegen de hongersnood te nemen. Mogelijk speelden ook de geboorte van zijn eerste kind en zijn nakende kruistocht mee om de schenking te doen. De graaf zal Constantinopel innemen, maar in 1206 overlijden. Op vijftienjarige leeftijd zal zijn dochter Johanna huwen met Ferrand van Portugal. Een ‘episch-historische’ vermelding van de schenking aan Boudelo is te vinden in de Rijmkroniek van Vlaanderen.
Ende curt hier naer de grave saen
Quam te Brugghe in de stede,
Ende nam up sonder bede
Tcruce, om te vaerne over zee:
Maer eer hi wech trac, so dedi mee
Duechten met ghiften scone
Te Boudeloe, dan in persone
Nie grave dede te voren.

De "Koudenbornmolen" of "Boudelomolen" en ook "Sterremolen" geheten, was een houten korenwindmolen die aanvankelijk eigendom was van de abdij van Boudelo te Klein-Sinaai (Stekene). De molen bevond zich in "Kauden Brom (Moerbeke-Waas). In het pachtboek van 1741 werd hij Sterremolen genoemd.

De staakmolen maakte deel uit van de gift die gedaan werd in de stichtingsoorkonde van Boudelo in 1200 en behoorde zo tot het allervroegste patrimonium van de abdij. De molen werd in 1417 als Coudenbornmolen vermeld. Van de molen bleven  pachtcontracten bewaard voor de molen uit de periode 1559-1585. Hij staat vermeld in de penningkohieren van Moerbeke-Waas uit 1571.

Eigenaars na 1828:
- 1828, eigenaar: Heyndrickx Gilles
- voor 1834, eigenaar: Van Kerkhove Joseph Jean, advocaat te Lokeren
- 03.05.1843, verkoop: De Coninck Jan-Baptist, moenaar te Moerbeke-Waas (notaris Speelman)
- 10.07.1879, verkoop: a) De Coninck Jacob, molenaar te Moerbeke-Waas, b) De Coninck Vital, c) De Coninck Prudence en d) De Coninck Adelaïde (notaris De Backer)
- 09.05.1882? verkoop: a) De Coninck Jacob, molenaar te Moerbeke-Waas, b) De Coninck Vital en c) De Coninck Prudence (notaris De Backer - deel van Adelaïde)
- 30.08.1893, erfenis: a) De Coninck Vital, molenaar te Moerbeke-Waas en b) De Coninck Prudence, te Moerbeke-Waas (overlijden van Jacob De Coninck)
- 03.04.1905, erfenis: De Coninck Vital, molenaar te Moerbeke-Waas (overlijden van Prudence De Coninck)
- 09.10.1907, verkoop: Van Hoecke-Wante Theofiel, lmolenaar te Moerbeke-Waas (notaris Vermeulen)
- 29.11.1914, erfenis: en de kinderen (overlijden van vrouw Wante van Theofiel Van Hoecke)
- 21.03.1938, erfenis: Van Hoecke-Meul Arthur, molenaar te Moerbeke-Waas (notaris Mabilde)

 

 

© 2019 Tony De Wilde. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.