Den Osschaert

Getuige uit Klein-Sinaai
In Bosdorp was een straat die ''t Hoerestraatje' werd genoemd. Iedereen die daar 's avonds na elf uur voorbijkwam, werd door Osschaart besprongen. Osschaart legde zijn handen op de schouders van zijn slachtoffer en liet zich dragen tot aan het einde van de straat. Op een avond besloot een man Osschaart naar zich toe te lokken en hem vervolgens naar het huis van zijn moeder in Klein-Sinaai te brengen. Toen men Osschaart te zien kreeg, zei de moeder: "Is dat nu Osschaart? Zijn jullie daar bang van?" De man schudde van neen en bracht Osschaart terug naar zijn plaats, zodat hij daar andere mensen bang kon maken.

 

 

Vroeger gebeurde het vaak dat mannen die terugkwamen van het café, onderweg Ossaerd moesten dragen. Ze waren dan te bang om zich tegen de plaaggeest te verzetten. 


Getuige uit Lokeren
“De mensen woaren d’r geweldig schau van.

Op ’t onverwachs kost die op aune rugge springen.  Dâ moeten vriëe dingen geweest zijne. 
Hij hood’n echt biëstevel op zijne rugge.  En allemoal zwoare keetingen. 
Ge moest gij hem dan nen hiëlen end droagen tot woare dan ’t hij geiren hood !”

Verschrikkelijke historie.
Toen we voor de eerste keer met den Oeschaert naar Lokeren voeren voor winterberging, passeerden we in de Moervaart aan de achterkant van het erf van een tante (ja, we hebben in de familie ook nog normale mensen).  We moesten het schip vastmaken en koffie komen drinken.  Op een bepaald ogenblik vielen (figuurlijk !) de ogen van tante op de naamplaat ‘den Oeschaert’.  Ze snakte even naar adem en vroeg dan met een wat beverige stem of ik wel wist wat dat betekende.
Ik ben niet bijgelovig (nochtans zijn we ooit eens op een vrijdag de dertiende door ons bed gezakt) en dus glimlachte ik samenzweerderig want natùùrlijk weet ik wat ossaart, oessaart, oschaart, oeschaart, osschaart betekent…  Enfin, dat dacht ik maar.  Want buiten het verhaaltje waarmee dit artikel aanvangt, wisten wij niet veel meer over Oeschaert.
En dan heeft tante Celestine (hemelse naam !) zo’n beetje verteld over ossaart.  Bijvoorbeeld wat voor gruwelijkheden hij heeft uitgehaald met Lowie van Charel van aan den draai daar.  Ter verontschuldiging van ossaart moet worden gezegd dat het pikdonkere nacht was, in de vroege uren en dat Lowie van Charel van aan den draai daar, niet heel nuchter meer was…
O, apropos, als ge zelf ooit eens op een pikdonkere nacht ‘zwaarbeladen’ naar huis gaat, geef dan de schuld niet aan den Oeschaart…  En verwar hem dan ook niet met een ‘kater’, hoewel osschaart zich soms als een grote kat of een bok voordoet.
En mocht ie toch eens op uw rug willen komen zitten, dan kunt ge dat vermijden door veel te bidden, aan alle ‘kapellekes’ te stoppen en altijd rechts af te slaan.  Helpt dat alles niet, kom mij dan nadien eens vertellen hoe het afgelopen is…


Een man die omstreeks tien uur ’s avonds op pad was, zag Ossaerd van achter een boom verschijnen. De man moest Ossaerd dragen. Omdat er veel putten in de weg waren, werd de man al snel heel moe. Uiteindelijk sprong Ossaerd van zijn rug. Die plaaggeest deed evenwel nooit iemand kwaad.


 

 

© 2019 Tony De Wilde. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.