Nieuwsbrief 1 van gemeente Stekene

Wegen- en rioleringswerken Brugse Heirweg en Koebrugstraat

Zoals aangekondigd op de informatievergadering van 16 maart 2011 voor de aanpalende bewoners van de wegen- en rioleringswerken Brugse Heirweg en Koebrugstraat (deel), hebben wij het genoegen om u onze eerste nieuwsbrief te bezorgen.

 

Deze nieuwsbrief wordt in de wijde omgeving van de werken gepost om de hele buurt te informeren.
Dit project is het eerste rioleringsproject op het grondgebied van Stekene waarbij de volledige afkoppeling van regenwater wordt gerealiseerd vanaf de bron. Dit wil zeggen dat vanaf de woning het vuilwater en het regenwater wordt gescheiden. Hiervoor dient er dus ook op particulier domein gewerkt te worden.

 

 


De werken zijn na een openbare aanbesteding op 20 december 2010 gegund aan de firma ASWEBO uit Drongen voor een totaalbedrag van ca. 3 miljoen EURO exclusief BTW. Studiegroep Irtas uit Sint-Niklaas is de ontwerper.
De werken gaan van start op maandag 11 april 2011 en zullen vermoedelijk eindigen voor de zomer van 2012 zonder onvoorziene omstandigheden.
Om de hinder zoveel mogelijk te beperken wordt er gefaseerd gewerkt.

 

Maandag 11 april 2011

- Fase 1: start met de volledige opbraak van het wegdek op het kruispunt Brugse Heirweg - Merlanstraat.+ opbraak 1ste helft van de rijweg tussen Merlanstraat en Boudelostraat.

Vervolgens plaatsen van bronbemaling om het grondwaterpeil te verlagen om zo vanaf begin mei te kunnen starten met het aanleggen van riolering op het kruispunt. Aansluitend verdere opbraak van het wegdek en aanleg van riolering tot en met het kruispunt Boudelostraat. Volgens de planning heeft de aannemer voorzien dat tegen het bouwverlof in juli 2011 het stuk Brugse Heirweg vanaf de Merlanstraat tot en met het kruispunt met de Boudelostraat opnieuw berijdbaar zou zijn over de nieuwe asfaltverharding.
- Fase 2a: werken in de Brugse Heirweg tussen het kruispunt Boudelostraat en Koebrugstraat. Dit deel van de rioleringswerken zal waarschijnlijk al gedeeltelijk aangevat zijn in juni 2011 nog voor de start van het bouwverlof.
 

 

Na bouwverlof 2011

- Verdere uitvoering fase 2a.
- Fase 2b: opbraak kruispunt Brugse Heirweg – Koebrugstraat: vermoedelijk in september 2011.
- Fase 3: onmiddellijk na fase 2b. Opbraak en aanleg van de riolering tussen kruispunt Koebrugstraat en Lesten Stuyver. Einde van deze fase is voorzien tegen december 2011.
 

 

Na Kerst en Nieuwjaar 2012

- Fase 1 tot en met fase 3 dient afgewerkt tot en met de asfaltverharding, alvorens fase 4 kan worden aangevat.
- Fase 4: rioleringswerken in de Koebrugstraat deel tussen fietspad spoorzate en huisnummer 50.
- Fase 5: werken aan de afwateringsgrachten richting Lesten Stuyver.

 

Einde der werken
Vermoedelijk mei - juni 2012 afhankelijk van weersomstandigheden en eventuele onvoorziene omstandigheden.


Werken nutsmaatschappijen:
De nutsmaatschappijen VMW en Eandis dienen ook nog ingrijpende werken uit te voeren aan hun leidingen. Zij starten eveneens gefaseerd na de rioleringswerken en in nauw overleg met de hoofdaannemer Aswebo.
- Nuttige telefoonnummers:
o Bij telefoonstoring of televisiestoring - Belgacom 0800/221.00
- Telenet 015/66.66.66
o Elektriciteit: Eandis: 078/35.35.00
o Gasreuk: Eandis 0800/65.0.65
o Water: VMW: 09/348.39.11
Afkoppeling regenwater (RWA) en vuilwater (DWA) op particulier domein
De werken op particulier domein voor het scheiden van regenwater en vuilwater worden ook uitgevoerd door aannemer Aswebo. Voor de start van deze werken zal de aannemer met de bewoners afspraken maken.
 

Wegomleggingen:
- Voor doorgaand verkeer vanuit Eksaarde, Wachtebeke of Sint-Niklaas wordt er een grote wegomlegging ingesteld via de E-34 en de verkeerswisselaars Kruisstraat (Moerbeke) en Tromp (Stekene)
- Voor plaatselijk verkeer wordt er een locale wegomlegging ingesteld via Koebrugstraat – Kasteelstraat - Klein Sinaaistraat – Spelonckvaart en Groenstraat.
- Na beëindiging van fase 1 wordt de locale wegomlegging ingesteld via Boudelostraat – Kloosterstraat – Koebrugstraat – Lesten Stuyver.

 

Omleidingen busvervoer:
De bussen volgen de locale wegomleggingen. Wijzigingen in de routes en afgeschafte haltes worden door De Lijn aangekondigd door het ophangen van pamfletten aan de betreffende haltes.
Info: dienst veiligheid en mobiliteit, tel.: 03 790 03 35
 

Afvalophaling:
De afvalophalingen op het grondgebied van Stekene blijven geschieden volgens de afvalkalender. Huisvuil dient zoals altijd voor de woning te worden gezet. Indien de vuilniswagen niet ter plaatse kan komen, zal het gemeentepersoneel het huisvuil manueel ophalen.

Informatie tijdens de werken
- De gemeente zal de buurtbewoners regelmatig informeren met nieuwsbrieven met vermelding van de planning van de werken, eventuele wijzigingen, enz.
- Infopunt voor de buurtbewoners : wekelijks voor de werfvergadering aan de werfcontainer achter het oud station iedere dinsdag om 13.30 uur
- Gemeentelijke website www.stekene.be
Wat met klachten?
NIET BIJ DE ARBEIDERS VAN DE AANNEMER AUB.
Wel bij de afgevaardigden van de gemeente:
- Bart De Cock, diensthoofd wegen en waterlopen
03/790 03 30
Arno Van Oudenhove en Marina De Neve, medewerkers dienst wegen en waterlopen
03/790 03 31 en 03/790 03 32
- Luc Smet, sectorhoofd grondgebiedzaken
03/790 03 01
- Kris Van Duyse, schepen openbare werken
0497/64 14 85
- Gemeentehuis Stekene: 03/790 02 11

Het gemeentebestuur wenst zich te verontschuldigen voor de ongemakken die de werken zullen veroorzaken, maar hopen toch op uw begrip en burgerzin te mogen rekenen.

 

© 2019 Tony De Wilde. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.