september 19, 2020

Kloosterschool Pannenhuisstraat

In 1870 werder in de Pannenhuisstraat 7 een klooster gebouwd in neogotische stijl.  Het werd tot 2008 nog bewoond door twee zusters van de orde van de Zusters van Zeven Weeën. (Bron: Luc Dullaert)

 

 

 

 

Naast dit mooi gebouw uit 1870, kwam in 1903 een iets moderner schoolgebouw. Volgens sommigen een storing voor het fraaie uitzicht. Op de foto staat het neogotisch gedeelte van het klooster van de zusters voor de Eerste Wereldoorlog.

De neogotische kerk werd in 1853 gebouwd ter vervanging van de in 1636 door de monniken van Boudelo opgetrokken kapel. Ontwerp van J. De Somme-Servais. Er zijn neogotische altaren, rococo predikstoel en een merkwaardige classicistische kerkmeesterbank. De monniken van Boudelo bouwden aan de Lesten Stuyver in 1636, 120 jaar na de vernieling van hun abdij, een eerste kerkje. Dit werd echter tijdens de Franse revolutie verkocht en in 1822 gesloopt.

 

 

 

 


Graaf De Pas zou, aldus de mondelinge overlevering, dienst gedaan hebben als officier in het Franse leger tijdens de Franse revolutie. Tijdens deze revolutie werd in 1794 een decreet door de Fransen uitgevaardigd dat de kerkelijke goederen verbeurd verklaarde. Verschillende inwoners van Klein-Sinaai wisten ons te vertellen dat Graaf De Pas later de bouw van de kerk en de katholieke school van Klein-Sinaai mee hielp financieren. Hij zou dit volgens hen gedaan hebben uit berouw voor zijn collaboratie met de Franse bezetter. De Franse revolutie had zich namelijk tegen de kerk gekeerd en paste zeer repressieve methoden toe. Met de nederlaag van de Fransen in de slag bij Waterloo (1815) was hun overheersing hier voorgoed voorbij. Of Graaf De Pas inderdaad deze financieringen gedaan heeft uit berouw valt nu niet meer te achterhalen.

 

 

 

 

Van Eerwaarde Zuster Clara van het klooster in de Kasteelstraat hebben we het volgende verhaal van Graaf De Pas:

Onderpastoor Alois Muyshondt was onderpastoor te Sint-Maria-Oudenhove waar Graaf De Pas een kasteel Liliaire had (foto links) dat dienst deed als buitenverblijf. De onderpastoor en de graaf waren goede vrienden. In augustus 1869 werd onderpastoor Muyshondt pastoor te Klein-Sinaai. Op vraag van de pastoor, liet de graaf in 1870 een klooster met hierbij horend twee klaslokalen bouwen in de toenmalige Kloosterstraat (momenteel Pannenhuisstraat) te Klein-Sinaai. In dit klooster namen vier zusters van de orde van de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid uit Sint-Maria-Oudenhove hun intrek. Deze zusters zorgden voor het onderwijs in de school.

Links het Kasteel van Lilare, destijds van Graaf De Pas. 

 

 

Over Graaf De Pas zijn hulp aan de kerk konden we enkele voorbeelden vinden in documenten van heemkundige kring d'Euzie.

De kerk werd gebouwd in 1853-1854 en op de kerkraad van 18 maart 1877 werd beslist de kerk uit te breiden met twee zijbeuken. Dit alles gebeurde op uitdrukkelijke wens en verzoek van Graaf De Pas. De totale kosten hiervan bedroegen 25 936.32 frank waarvoor uit verschillende bronnen geld werd aangebracht. Graaf De Pas betaalde het bedrag dat men nog te kort kwam: 13 154.04 frank. In 1871 bekostigede Graaf De Pas het brandglasraam in het koor. De som bedroeg 1354.53 frank.

  

 

 

 

 

Momenteel is dit gebouw Basisschool Tuimelaar

www.vbstuimelaar.be

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2019 Tony De Wilde. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.