Klein-Sinaai is een gezellig dorp langsheen een oude handelroute die Brugge en Gent met Antwerpen en Hulst verbond.
Vlakbij ligt de expresweg N49, die Antwerpen met Knokke verbindt. Op deze site vindt u uitgebreide info over de geschiedenis, toerisme en de evenementen.

Veel meer dan we zouden vermoeden, ligt Klein-Sinaai aan de basis van de ontwikkeling van het huidige Waasland. Omstreeks  1197 vestigde de monnikengemeenschap van Boudelo er zich. Zij verdeelden hun tijd tussen gebed en handenarbeid en ontpopten zich als meesters in het droogleggen van moerassen, het rooien van bossen, het irrigeren, vruchtbaar maken en bebouwen van akkerland.

Dankzij de gulheid van de graven van Vlaanderen, de clerus en de Wase adel slaagde de abdij van Boudelo erin een indrukwekkend grondbezit op te bouwen, vooral in de streek van Hulst en Axel en in het Waasland. Naast het klooster bezat Boudelo toevluchtsoorden in Sint-Niklaas, Stekene, Hulst, Antwerpen, Brugge en Gent, molens en hofsteden (bijvoorbeeld de Lysdonckhoeve in Sinaai). De abdij beschikte over allerlei privileges en rechten, waardoor zij haar welstand kon verhogen: vrijstellingen van tolgeld, cijnzen en renten, tienderechten en visrecht in de Durme.

 

REYNAERT. Klein-Sinaai is ook onlosmakelijk verbonden met het Reynaertverhaal. De schrijver, Willem, die Madoc maecte leefde vermoedelijk in de Abdij van Boudelo die van de 12de tot de 16de eeuw in Klein-Sinaai stond. In 1548 echter vernield door Gentse Calvinisten. De monniken verbleven sindsdien in hun refugiehuis in Gent. Systematisch namen de monniken van de Baudeloabdij de Gentse Waterwijk nabij Sint-Jacobs in.

Het puin in Klein-Sinaai  werd in 1911 van de abdijsite weggeruimd met het oog op landbouwgrond en gebruikt voor aanleg van de N70 en dijken voor het kanaal Gent-Terneuzen.

Vóór de gemeentefusie in de jaren '70 was Klein-Sinaai een deel van Sinaai; sindsdien hoort het dorp bij de gemeente Stekene. De fusiegemeente Stekene bestaat uit twee deelgemeenten: Stekene zelf en Kemzeke. In 1977 werd ook de kern Klein-Sinaai van de voormalige gemeente Sinaai naar Stekene overgebracht.

Met het bouwen van de boudelowijk in de jaren '70, gingen nog veel meer restanten verloren en dit was meteen ook de gemiste kans voor de gemeente om een soort openluchtmuseum te stichten dat vele toeristen of geschiedkundigen kon aantrekken.  Vandaag herinneren enkel de Boudelohoeve, opgetrokken in 1660 met het puin van de vernielde abdij, en het Boudelomonument uit 1985 aan het religieuze verleden.

Kijk gerust verbaasd terug wanneer de bewoners u aankijken bij het bezoeken van de oude site die nu gedeeltelijk woonwijk is geworden. De koeien op de weide drinken bijvoorbeeld nog altijd water uit de waterput die ooit door de monniken werd gegraven.

Klein-Sinaai hing als een uitsprong vast aan Sinaai. Het was een bos- en moergebied dat hoorde bij de abdij van Boudelo. Zeer snel ontwikkelde zich een woonkern in de buurt van de abdij, die reeds in de 15de eeuw Klein-Sinaai wordt genoemd. Vaak spreken de archieven ook over de ‘Snaeyschen houck’. Tot de vernietiging van de abdij (8 augustus 1578) gingen de bewoners ter kerke in de abdij. Nadien was het de pastoor van Sinaai die af en toe de mis kwam opdragen in de vaak herbouwde kapel van de Elsbos. Meestal moesten de parochianen de mis bijwonen in Sinaaicentrum, wat bij winterweer geen lachertje moet geweest zijn. Toen in de 18de eeuw de parochiale banden losser werden, trok men naar Moerbeke

Er zijn echter toch nog vele sporen zichtbaar in deze buurt. Hiernaast de Coudenborm schuur. Het is mogelijk de eerste vestigingsplaats van de stichter van de abdij, Boudewijn van Boekel. Hij vestigde zich in 1197 waarschijnlijk op die plek, anders kan je moeilijk verklaren waarom hij die gronden kreeg. Na een kleine instorting liet de eigenaar in de jaren '70 een groot gedeelte van de historische gebouwen slopen om zogezegde veiligheidsredenen...

 

 

Klein-Sinaai in cijfers:
Aantal inwoners: 1388 inwoners. 685 mannen + 703 vrouwen
Vreemdelingen: 24 mannen + 21 vrouwen

Binnenkort hier te bekijken...

Tweets

Nieuw boek over de oorsprong Klein-Sinaai en de Boudelo-Abdij is een prachtexemplaar dat je zeker moet hebben! http://t.co/6fXO29YYHb
Prachtige ochtend langs de Stekense Vaart http://t.co/sj0sXLmRoC
Vandaag reeds de eerste inschrijving voor de halloweentocht ontvangen. Het Halloweenteam kan er weer invliegen. http://t.co/kkFh9vvs9S
Follow Klein-Sinaai on Twitter
© 2019 Tony De Wilde. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.