Na Wereldoorlog II

Na de Tweede Wereldoorlog werd ook Sinaai duchtig uitgebreid en gemoderniseerd : verbetering van wegen, uitbreiding van het elektriciteitsnet, autobusverbindingen naar Sint-Niklaas en Lokeren, aanleg van nieuwe wijken (Dr. Haeltermanlaan, Beukenlaan en Bellemansstraat, Klokke Roeland, Mezenstraat, Papenakkerwijk, Hemelsbreedte).

Er kwam een nieuw klooster in het kasteel van de familie Bellemans (aan het station), bewoond door de paters Franciscanen. Zij bouwden en bedienden er een halfopenbare kerk en richtten er ook een afdeling van de kleuterschool op. Ook zij verlieten enkele jaren geleden ons dorp, maar het kasteeltje dat zij bewoonden kreeg een nieuwe bestemming als Centrum voor Levensvorming. Er kwam een hulpkerkje in de oorspronkelijke gebouwen van de school op Zwaanaarde en er werd een nieuw bejaardentehuis gebouwd, dat recent werd uitgebreid met een aantal bejaardenwoningen. Ook in de landbouw kwam er een ommekeer van belang: er verdwijnen niet alleen heel wat boerderijen, maar omdat de overblijvende boeren zich steeds meer specialiseren, werken er vrijwel geen bezoldigde arbeidskrachten meer op de hoeves.

Nog zeer weinig mensen vinden werk in de eigen gemeente, maar door zijn gunstige ligging en uitstekende verbindingen met alle grote tewerkstellingspolen, blijft Sinaai een attractieve woongemeente. Steeds meer evolueerde Sinaai tot een residentieel dorp, dat ondanks zijn uitbreiding met diverse woonkernen, zijn landelijk karakter wist te behouden

© 2019 Tony De Wilde. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.