De Spaanse Linie

Dit fort hoort net als Fort Moerspui tot de Linie van de Nieuwe Vaart, en werd aangelegd in 1644. Na de verovering van Hulst door Staatse troepen in november 1645, waarbij de meeste Spaanse forten veroverd werden, bleef Francipani in Spaanse handen. De vrede van Munster bevestigde deze toestand. Het zou tijdens de Spaanse successieoorlog nog aangepast zijn door de Franse vestingbouwkundige Vauban. Het was een vrij groot fort met vier bastions omringd door een gracht en glacis met bedekte weg van ruim 350m zijde. Het is goed bewaard; de verdedigingswalen hoofdgracht zijn aan de Westelijke zijde bijna intact gebleven. De oostelijke helft is nog herkenbaar in de percellering en lichte ophogingen. Ook het glacis is bijna intact bewaard. Op het middenplein staan er recente gebouwen. Het geheel is privébezit en niet toegankelijk.

Begin 16de eeuw stond Nederland onder de bezetting van het Spaans- Habsburgse rijk. Dit rijk was rooms-katholiek en duldde naast deze godsdienst geen andere godsdienst in het rijk. Vanaf 1556 werd dit rijk geleid door Filips II. Filips II wilde zijn rijk zo groot mogelijk houden en drukte elke vorm van verzet de kop in. Ook wilde Filips II voorkomen dat andere godsdiensten in het rooms-katholieke rijk zouden binnen dringen.

 

Het fort Sint-Jan werd opgericht in de Tachtigjarige oorlog (1568-1648) als vooruitgeschoven verdedigingspost tegen de Hollanders. De vestiging was vierkant met hoeken naar de vier windstreken. De huidige rijksweg 60 loopt er eigenlijk middendoor. Ook in Stekene en Klein-Sinaai zijn er nog sporen van deze linie. Vanuit de lucht zie je het verrassend goed...

Oorlogsgeschiedenis 'De Linie' en 'De Wal':

De linie werd aangelegd tijdens de Tachtigjarige Oorlog. In deze periode doorsneed de grenslijn tussen Staats- en Spaans-Vlaanderen het gebied dat we tegenwoordig kennen als Zeeuws-Vlaanderen van oost naar west. Langs deze grenslijn lagen aan beide zijden talrijke versterkingen, forten, waarvan sommige nog steeds in het landschap aanwezig zijn. In de loop van de tijd keerden de krijgskansen verschillende malen en daarmee wijzigden ook de grenzen. In het kader van de verdediging werd een aantal polders onder water gezet. Naderhand werden deze gebieden opnieuw drooggelegd.

 

© 2019 Tony De Wilde. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.