Permanente bewoning voor weekendhuisjes Stekene en Sint-Gillis-Waas

In Stekene en Sint-Gillis-Waas zal binnenkort permanente bewoning toegestaan worden in 332 weekendhuisjes. De Oost-Vlaamse provincieraad heeft daarvoor een ontwerp Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) goedgekeurd. De zone verandert daardoor van verblijfsrecreatief gebied naar recreatief woongebied.

 

Allicht zal dit ook in de Kapelldedreef, zijstraat van de Pannenhuisstraat het geval zijn. Hopelijk houdt men de dreef leefbaar en stofvrij door de gehakte bomen terug te herplanten.

De provincieraad keurde de PRUP's goed voor vier deelzones in Stekene, samen goed 266 weekendhuisjes, en één deelzone met 66 weekendhuisjes in Sint-Gillis-Waas. Voor de vergunde weekendhuisjes die niet aansluiten bij bestaande woonzones, onder meer in Wachtebeke, Sint-Niklaas, Beveren, Ronse, Maarkedal, Hamme en Zwalm, blijft permanent wonen -ook in de toekomst- verboden.

De weekendhuisjes van het PRUP voor Stekene en Sint-Gillis-Waas liggen momenteel allemaal in gebied voor verblijfsrecreatie, aansluitend op bestaand woongebied. Waar er vroeger in die zones enkel verblijfsrecreatie mogelijk was, wil de provincie Oost-Vlaanderen die zones nu omvormen tot recreatief woongebied. Dat betekent dat er permanente bewoning mogelijk zal zijn, mits enkele stedenbouwkundige beperkingen, waaronder een maximum bebouwbare oppervlakte van 80 vierkante meter of een volume van 240 kubieke meter.

Er volgt nu nog een openbaar onderzoek, maar als daar geen onoverkomelijke bezwaren uitkomen, is de regularisatie van de weekendhuisjes tegen het najaar een feit.

http://www.oost-vlaanderen.be/public/wonen_milieu/ruimtelijke_ordening/uitvoeringsplan/provinciaal_ruimtelijke_uitvoeringsplannen/openbare_onderzoeken/index.cfm

 

© 2019 Tony De Wilde. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.